ما، یعنی:

شتاب‌دهنده و مرکز رشد

اکوسیستم کارآفرینی مرکز سینتک شامل پیش‌شتاب‌دهنده، شتاب‌دهنده و مرکز رشد با هدف تکمیل چرخه تبدیل طرح‌ها و پروژه‌های دانش‌بنیان می باشد که به طور ویژه می توان به پروژه‌های تحقیقاتی در دست انجام مراکز تحقیقات دانشگاه اشاره کرد. این مجموعه تلاش می کند با افزودن توانایی های مفید به استارت‌آپ‌ها از راه ایجاد بستری مناسب همچون فضای‌کار اشتراکی و خلاقانه، جامعه‌ای از محققین و اساتید با تخصص های متنوع، سرمایه اولیه و ارائه اموزش های لازم شرایطی را برای رشد و پیشرفت استارت‌آپ‌های دانش‌بنیان فراهم سازد.

بیشتر بدانیم ثبت نام

رویدادها و اخبار