ما کی هستیم، چه باوری داریم، چرا شتاب‌دهنده راه انداخته‎ایم؟

سازمان و کادر مرکز

مازیار احمد شعربافی
مربی تیم های سخت افزاری

[email protected]

سعید ابراهیمی جم
مشاور مالی

[email protected]

فتانه حاجی نوروزی
مدیر داخلی شتابدهنده

[email protected]

عرفان وحیدی
کارشناس حقوقی

[email protected]

محمدرضا نوائی
کارشناس گرافیک

[email protected]

محمدحسین انصاری
کارشناس روابط عمومی

[email protected]

امید امیرغیاثوند
مدیر شتابدهنده و هیئت مدیره سینتک

[email protected]