درباره‌ی ما

مركز تحقیقات مكاترونیك دانشگاه آزاد اسلامی قزوین فعالیت خود را از سال ١٣٨٢ با یك آزمایشگاه آغاز كرد. در حال حاضر ١١ آزمایشگاه در این مركز فعال می باشد. به علت گستردگی حوزه فعالیت آزمایشگاه ها، تعداد محققین، حضور اساتید برجسته، ارزش تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته، كیفیت و كمیت فضای آزمایشگاهی و افتخارات متعدد كسب شده در رقابت های بین الملی داخلی و خارجی، این مجموعه به عنوان قطب علمی رباتیك كشور انتخاب شده است. 

اهداف

پروژه‌های صنعتی

با هدف کاربردی کردن پژوهش های صورت گرفته و تولید ثروت و رفع نیاز صنعت و جامعه

شرکت در مسابقات

با هدف آموزش نیروی انسانی و حضور در عرصه های بین المللی و تعامل با دانشگاه های مطرح در حوزه رباتیک در دنیا.

انتشارات

با هدف مستند سازی، توسعه دانش و همچنین به اشتراک گذاشتن تجربه کسب شده

حوزه‌های فعالیت

آزمایشگاه‌های مارو بشناسید

آزمایشگاه ربات های سرویس رسان در خانه

وب سایت

آزمایشگاه ربات های سرویس رسان در كار

وب سایت

آزمایشگاه ربات های انسان نما

وب سایت
 
 آزمایشگاه ربات های چرخ دار اندازه متوسط

 

وب سایت

آزمایشگاه ربات های استاندارد انسان نما

 
وب سایت

آزمایشگاه ربات های پرنده بدون سرنشین

وب سایت

آزمایشگاه ربات های پایه متحرک پیشرفته

وب سایت

آزمایشگاه ربات امدادگر مجازی

 
وب سایت

آزمایشگاه ربات های چرخ داراندازه كوچك

وب سایت

آزمایشگاه شبیه ساز امداد

وب سایت

آزمایشگاه ربات های زیردریایی 

وب سایت

سازمان و کادر مرکز

دکتر بهرام کیمیا قلم
مدیر قطب علمی رباتیک

[email protected]

دکتر ارس ادهمی میرحسینی
رییس مرکز تحقیقات مکاترونیک

[email protected]

حمیدرضا جماعتی تفتی
دستیار مدیر قطب مکاترونیک

[email protected]

زهره جانزاده
کارشناس قطب علمی رباتیک

[email protected]