تماس با ما

لطفا دیدگاه ها و سوالات خودتون رو با ما مطرح کنید تا متخصصین ما در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیرند.

سینتک

ایران

قزوین , بلوار نخبگان

دانشگاه آزاد قزوین
مرکز تحقیقات سینتک

شماره تماس

۰۲۸۳۳۶۶۵۲۷۵

داخلی: ۴۲۵۱ و ۴۲۶۲

info@syntech.com

  •  
آدرس پستی

۱۵۱۹۵۳۴۱۹۹